การใช้ curl ทดสอบเรียก webservice (SOAP)

ในบางสถานะการณ์ เราต้องการทดสอบการเรียก Webservice เบื้องต้น โดยสามารถใช้คำสั่ง curl เพื่อทดสอบการทำงานดังนี้

1. Soap Content สร้าง Soap Content โดยอาจจะได้จากข้อมูลไฟล์ wsdl
soap-request.txt

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://my.ws.com/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<web:requestHello>
Hello world
</web:requestHello>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

2. คำสั่ง curl เพื่อทดสอบการส่ง soap ที่เราสร้างขึ้นไปยังเป้าหมาย

curl -k --header "Content-Type: text/xml;charset=UTF-8" --data @soap-request.txt https://172.xx.xx.x/webservice/services/ServicePlatformWS
Advertisements

About WK

Kajook is a Senior Software Engineer. Job is Design & Develop in Java EE environment on Glassfish. I'm Interested in Agile software development ,iOS and Android.
This entry was posted in knowledge and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s