ฟังบรรยาย

วันนี้มีโอกาสได้ฟังบรรยายจากท่านอาจารย์ วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช ซึ่งท่านได้บรรยายถึง Digitized Thailand, Cultural Databank
เท่าที่จำได้ 1. ระบบที่สามารถวิเคราะห์อารมณ์จากสีได้
2. ระบบเสียง 3 มิติ

อีกเรื่องนึงคือความสัมพันธ์ของข้อมูล เช่น นักท่องเที่ยว เวลาเค้าหาข้อมูลเค้่าอยากรู้อะไรบ้าง
โดยท่านอาจารย์ได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 3 แบบคือ
1. เชิงลึก เช่น โขน ประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไร เริ่มแสดงเมื่อไร
2. เชิงสัมพันธ์ เช่น ข้อมูลสัมพันธ์กันอย่างไรมีโรงละครโขนที่ไหนบ้าง, พวก location base เป็นต้น
3. เชิงกว้าง เช่น โขนมีแสดงที่ไหน

ซึ่งผมคิดว่าเป็นหลักการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดีทีเีดียว

Advertisements

About WK

Kajook is a Senior Software Engineer. Job is Design & Develop in Java EE environment on Glassfish. I'm Interested in Agile software development ,iOS and Android.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s