การอ่าน properties file

วันนี้จะเสนอวิธีการอ่าน config file ใน java application โดยส่วนตัวที่ใช้อยู่เป็น 2 แบบครับ
มาดูตัวอย่าง properties ไฟล์กันก่อน
ชื่อไฟล์: config.properties

URL=jdbc......
USERNAME=xxxx
PASSWORD=xxxx

1. ResoureBundle ถ้าใช้ class นี้ต้องวาง config ไว้ใน class เลยครับซึ่งจะ pack รวมไปกับ jar

ResourceBundle p = ResourceBundle.getBundle("config"); //สังเกตุนะครับว่าใส่แค่ชื่อไฟล์ config ไม่ต้องใส่ .properties (ผมผิดตรงนี้ประจำ)
System.out.println(p.getString("URL"));
System.out.println(p.getString("USERNAME"));
System.out.println(p.getString("PASSWORD"));

2. PropertyResourceBundle ถ้าใช้ class นี้สามารถวาง config ไว้ที่ใดๆ ก็ได้ครับเช่น ./conf/config.properties

File config = new File("conf/config.properties");
System.out.println("working directory = "+config.getAbsolutePath());
PropertyResourceBundle prop = new PropertyResourceBundle(new FileInputStream(config));
System.out.println(prop.getString("URL"));
System.out.println(prop.getString("USERNAME"));
System.out.println(prop.getString("PASSWORD"));
Advertisements

About WK

Kajook is a Senior Software Engineer. Job is Design & Develop in Java EE environment on Glassfish. I'm Interested in Agile software development ,iOS and Android.
This entry was posted in idea, knowledge and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s