การรับค่า Input จาก Keyboard ด้วย class Scanner

ประยุกต์ class Scanner มาใช้เพื่อรับค่าจาก System.in ซึ่งมาจากการพิมพ์ keyboard นั่นเอง

import java.util.*;
class TestScanner 
{
	public static void main(String[] args) 
	{
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		System.out.print("Enter your Name:");
		String name = sc.next();
		System.out.println("Hello "+name);
	}
}

จะได้ oupput ดังนี้

Enter your Name:
kajook // cursor จะมารอที่แล้วให้ input เข้าไปนะครับ
Hello kajook
Advertisements

About WK

Kajook is a Senior Software Engineer. Job is Design & Develop in Java EE environment on Glassfish. I'm Interested in Agile software development ,iOS and Android.
This entry was posted in knowledge and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s