ทำความรู้จัก Table partitioning with Oracle

Table partitioning คืออะไร
สาเหตุหลักของการทำ partitioning มากจาก tables ที่มีขนาดใหญ่ (very large tables and indexes) โดยทำการ แยกส่วนออกมาเป็นส่วนย่อยๆ เรียกว่า partitions
มองขนาดจากใหญ่ไปเล็กจะเป็นดังนี้

Tables->Partitions->Rows
โดยสามารถแบ่ง ข้อมูลออกเป็น range ใช้ข้อมูลใน data เช่น ปี เป็นต้น ตัวอย่าง
table Customer มีพนักงานปี 2008-2010
จาก Table Customer จะประกอบด้วย Partition คือ customer_2008, customer_2009, customer_2010 เป็นต้น

โดยสามารถ Query โดยระบุว่าจะใช้  Patitioning ไหนเพื่อเพิ่มความเร็วในการ Query หรือ ระบุว่าใช้ Table customer เลยก็ได้

refference:
http://www.dba-oracle.com/art_partit.htm

http://download.oracle.com/docs/cd/A64702_01/doc/server.805/a58227/ch_pti.htm#430012

Advertisements

About WK

Kajook is a Senior Software Engineer. Job is Design & Develop in Java EE environment on Glassfish. I'm Interested in Agile software development ,iOS and Android.
This entry was posted in knowledge and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s